తెలంగాణ సంబురాలు 

కాసుల ప్రతాప రెడ్డి వ్యాసము ఆసక్తికరమయిన అంశాలను ముందుకు తెస్తుంధి. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి (తెరాస) నిర్వహించిన ‘తెలంగాణ సంబురాలను’ (భువనగిరిలో, హైదరాబాద్‌లోని నిజాం కళాశాల మైదానంలో) తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రము కొరకు ఉద్యమిస్తున్న ప్రజల ఆత్మగౌరవ ప్రకటనగా, ఉద్యమానికి స్ఫూర్తి నిఛ్ఛే ప్రక్రియగా మాత్రమే కాక పర్యాటక రంగం దృష్టికోణంతో కూడా సంబురాలను పరిశేలించింది.

పర్యాటకులకొరకు రాసే travelogueగా చూసినప్పుడు చక్కని వ్యాసంలాగుంది. వివిద కోణాలనుంచి మరో మారు “తెలంగాణ సంబురాలు” కళ్ళకు కట్టినట్ట్లుంది. వివరణాత్మకంగానూ ఉంది. “వంటకాల ప్రదర్శన దక్కనీ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించింది. తీరొక్క రీతుల వంటకాలు సందర్శకుల నోళ్లను ఊరించడమే కాకుండా తమ వైశిష్ట్యాన్ని ప్రకటించుకున్నాయి. వీటిలో నవాబుల వంటకాలు కూడా ఉన్న మాట వాస్తవమే” (అవి ఎందుకున్నాయో ఆ వివరణ కూడా ఉంది).

ఒక వైపు అంతర్గత వలసాధిపత్యవర్గాల దోపిడికి, మరోవైపు ఈ వర్గాల దళారీతనంతో రంగప్రవేశం చేసిన ప్రపంచీకరణ విధానాలు తెలంగాణను ఒక ‘దయ్యాల కొంప’గా మార్చేసి స్థానికులను చావులకో, వలసలకో పురికొల్పుతున్న సమయంలో ఈ దోపిడీ “ప్రక్రియను అడ్డుకోవాల్సిన పెద్ద బాధ్యత తెలంగాణ ఉద్యమంపై వుండగా, ఇన్ని సమస్యలు చుట్టు ముట్టుతుండగా తెలంగాణ సంబురాలంటూ ఊరేగడం ఏమిటనే ప్రశ్న న్యాయమైంది కూడా” అంటూ సంబురాల ఔచిత్యాన్ని నిలదీస్తున్నప్పటికి జవాబు మాత్రము వినూత్నంగా ఉంది.

ఇదే ప్రశ్న ఈ పత్రికలో శ్రీ నాగోబా లేవనెత్తడెమే కాక యుద్ధ రంగము నుంచి పారిపోయి సైనికుడు కాళ్ళకు గజ్జెకట్టడ మేమిటని (ఉద్యమ నిర్మాణం మరిచి సంబురాలను నిర్వహించడము) తీవ్ర స్తాయిలో నిరసించించినారు. నాగోబా ప్రశ్నకు కాసుల ప్రతాప రెడ్డి జవాబివ్వలేదు. సరికదా నాగోబాతో అంగీకరిస్తూ ఏవో కొన్ని సానుకూలాంశాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్ప ప్రయత్నించినారు.

నాగోబాగారు చెప్పినవన్నీ మిక్కిలి నిజమయినప్పటికీ కొన్నయినా సానుకూలాంశాలు లేకపోలెదన్నట్లు చాలా ఆసక్తిగా వివరిస్తారు సంబురాలను సంబ్రంగా

లాభ నష్టాలను లెక్క కట్టినట్ట్లు ఒక వ్యాసం తయారయినది.
ఆ చిట్టా ప్రకారము తెలంగాణ సంబురాల వలన ఈ క్రింది లాభాలు కలవని తెలుసుకోగల్గుతాము. అవి ఏమనగా (మరింత…)

ప్రకటనలు