బతికుండి మేం సత్తున్నం! Agrarian crisis in Telangana బుధవారం, ఏప్రి 28 2010 

బతికుండి మేం సత్తున్నం!

అన్నదాత అడుగడుగునా దగా పడుతున్నాడు. అప్పుల పాలవుతున్నాడు. ఆ విషవలయంలో చిక్కి శల్యమై చివరకు చావును ఆశ్రయిస్తున్న రైతులెందరో. బాధలను భరించలేక రైతు ప్రాణం తీసుకుంటే అతడిపైనే ఆధారపడిన ఆ కుటుంబం పరిస్థితి ఏమటి? అతని భార్య, బిడ్డల భవిష్యత్తు ఏమిటి? తలుచుకుంటేనే ఒళ్లు జలదరిస్తుంది. ఆరు నెలల క్రిత ం తన భర్త యెల్చెట్టి భోజన్న పంటను బతికించుకోవాలని కొనుక్కున్న పురుగుల మందు తనే తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఆయన భార్య రాజమణి పుట్టెడు కష్టాల మధ్య ఒంటరిగా మిగిలింది. అన్నదాత ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకొచ్చిందనే వివరాలు రాజమణి మాటల్లో….
ఆనాడు రాత్తిరి ఎప్పటిమల్లెనే పనిజేసుకుని మా ఇంటి ముందోళ్లింట్ల అరుగు మీద ఆడోళ్లమంత బీడీలు చేసుకుంట కూసున్నాం. పదింపావు, పదిన్నర అయిందనుకుంటా….’ మీ ఆయన మందు తాగిండు..కిందపడి కొట్టుకుంటున్నడ’ని సుట్టు పక్కలోళ్లందరొచ్చి మొత్తుకోవట్టే (అరిచారు). ముందుగలయితే నాకేమీ అర్థంకాలే.

‘అయ్యో నీ మొగడు మందు తాగిండటనే’ అని నాతోటి బీడీలు జేసేటోళ్లు నా సుట్టూ సేరి మొత్తుకుంటుంటే గప్పుడు తెలిసింది. సుట్టుపక్కల మొగోళ్లే ముందుకొచ్చి 108 అంబులెన్స్‌కి ఫోన్ చేసిండ్రు. అంబులెన్స్ వొచ్చెటాలకే పానం (ప్రాణం)బోయింది. మా ఇంటి పెద్ద చనిపోయి ఇప్పటికి ఐదునెల్లు అయితుంది.

రైతు రుణవిమోసన సట్టం కింద సర్కారు పైసలిస్తరంటే దరఖాస్తు పెట్టిన. ఆయన పేరు మీద పొలం లేదు కాబట్టి ఆయన రైతే కాదని రిపోర్ట్ రాసిండ్రు. గింత అన్యాయం యేడన్నా ఉంటదా? నడుమ నాలుగు సంవత్సరాలు తప్ప బుద్ధి తెలిసిన నాటి నుంచీ యెవసాయాన్నే నమ్ముకున్నోడిని రైతే కాదంటే మా కట్టం ఓల్లకు జెప్పుకోవాల?

కలిసిరాలేదు
మాది ఆదిలాబాద్ జిల్లా లోకేశ్వరం. మేము ముగ్గురం అక్కచెల్లెళ్లం. ఒక అన్న ఉన్నడు. మా అందరి పొత్తుల (ఉమ్మడి) నాలుగు బిగాల (ఎకరాల) పొలముంది. మా చెల్లెలు పెళ్లయినంక పొలం పంచుదమని అట్లనే అందరి పొత్తుల ఉంచిండు మా అయ్య. నా లగ్గమై19 ఏండ్లయితుంది. లగ్గమైనప్పటి నుంచీ అట్ల పొత్తుల పొలం చేసుకుంటనే ఉన్నం.

యెవసాయం మాకేనాడు కలిసిరాలేదు. మొదటిసందీ పత్తి పంటనే ఏసినం. పంటేసినాంక కొంచెం పెరిగేటాలకే పురుగు తగిలేది. యేముంది? పంటంతా లాస్. సేసిన కట్టం ఎన్నడూ మిగలలేదు. సొంత పొలంల ఇట్లయితుందని నడమల వేరోల్ల పొలం కూడా కౌలుకి దీసుకుని చేసినం. అండ్లసుక (అందులో కూడా) పత్తే ఏసినం. అప్పుడూ పురుగే. అప్పులు చేసి పంటలేసుకుంటుంటిమి పంటపండితే అప్పులు దీరుస్తమనే ధైర్యంతో. పంటేడిది? మన్నేడిది? (పంటా?మన్నా?) పురుగు తగులుడు..పంట గంగల కలుసుడు. ఏండ్ల సందీ గింతే మా బతుకులు. అప్పులు మాత్రం మస్తుగ పెరుగవట్టే. (మరింత…)

ప్రకటనలు

ఆకాశానికెదిగిన అదిలాబాదు పిల్ల- గంట స్వాతి Ganta Swathi ఆదివారం, జూలై 6 2008 

Adilabad girl makes it to Aviator Flying Inc.

S. Harpal Singh

Ghanta Swathi is first girl to get pilot commercial licence

……………………………………………………………………………………………………………
Swathi is daughter of a head constable in Adilabad
She flew for 200 hours before getting her licence 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

  
Flying high: Ghanta Swathi is all confidence getting where she desired to be.

 

ADILABAD: If you want to know how even earthy girls can earn wings, meet Ghanta Swathi, the first person from Adilabad town to acquire a commercial pilot licence. She will be joining the Aviator Flying Inc. of the United States soon as an instructor and charter pilot.

“A different vocation is what I had always desired. I wanted to join the Air Force but circumstances led me to train as a commercial pilot,” reveals the youngster confessing to being influenced by dogfights shown in a film. “With the all important support of my family, I could give wings to my desire,” she adds somewhat philosophically.

Swathi is the eldest among the four children of head constable (traffic) Murali. She graduated from a college in Adilabad before joining the AP Aviation Academy in Hyderabad in 2006 for a brief period. “After only about 10 hours of flying, I enrolled with the Aviator and flew for 200 hours before getting my licence. I trained in Dallas in USA and Cebu in Philippines,” explains Swathi. (మరింత…)

Nirmal art & toys ఆదివారం, జూన్ 29 2008 

Nirmal Paintings & Toys

 

 

Nirmal town, nestled amidst hills and forests, is aptly called the ‘land of toys’.


Nirmal town of Adilabad occupies a leading place in the handicrafts map of
India. Specialty of this craftsmanship is the utilization of simple material which is available locally. These simple materials are transformed into exquisite crafts and art of great appeal. This art form originated in 14th century under the royal patronage of then ruling nobility. Nirmal craftsmen have earned reputation for their expertise in wooden engravings. A variety of Nirmal products in wood include furniture, toys, plaques, bangles, jewellery boxes, screens or miniature paintings.


The craftsmen use indigenous mineral and vegetable dyes for colouring their products. They even produce gold covers from herbal extracts. Experimentation of colours resulted in many transformations.

 

It is learnt that when this craft first started it was limited in its range. The first articles were based on figures and episodes from mythology and were purely art objects. But the dawn of 17th century saw a new horizon of this art form. The local talent advanced and articles of utility and decoration started to be manufactured. (మరింత…)